Eesti sojakasvatus aastal 2017

2076

Ülevaade Eesti, Euroopa ja Rootsi sojakasvatuse hetkeseisust. Filmis saavad sõna:

  • Rootsi Põllumajandus- ja Keskkonnainstituudi esimees Frederik Fogelberg
  • Euroopa sojakasvatajate ühenduse DonauSoja spetsialist Przemyslav Gawlas
  • Eesti Taimekasvatuse Instituudi Jõgeva Sordiaretuse teadur Lea Narits
  • 2017 aastal parim taimekasvataja ja OÜ Rannu Seeme juhataja Madis Ajaots