Soja on lisatud rohestamise kultuuride nimekirja

1178

Rohestamine (greening) on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika keskkonnameede, mis kehtib 2015. aastast alates. Rohestamise nõuete rakendamine on liikmesriikidele ja ühtse pindalatoetuse taotlejatele kohustuslik, erandina ei laiene rohestamine väiketootjate skeemis osalevatele põllumajandustootjatele.

Rohestamine on Euroopa roheliste liikumise algatus, mis toob endaga kaasa senisest suurema tähelepanu keskkonnahoiule.

Rohestamiseks tuleb vastavalt oma toetusaluste hektarite arvule kasvatada vähemalt kahte või kolme erinevat põllukultuuri (mitmekesistamine), säilitada olemasolev püsirohumaa ja määrata ökoloogilise kasutuseesmärgiga alad.

Nn rohestamine ehk kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade järgimine kannab endas eesmärki vähendada toidu tootmise mõju keskkonnale.

Alates 2018 aastast on soja lisatud rohestamise kultuuride nimekirja.