Viis suuremat liha- ja piimakontserni toodavad rohkem kasvuhoonegaase kui naftahiiud

1719

Viis kõige suuremat liha- ja piimatööstusettevõtet — JBS, Tyson, Cargill, Dairy Farmers of America ja Fonterra — paiskavad aastas atmosfääri rohkem kasvuhoonegaase kui juhtivad naftaettevõtted nagu ExxonMobil, Shell või BP, hoiatab värske uurimus.
20 kõige suurema liha- ja piimakontserni kasvuhoonegaasi-emissioonid ületavad tervete riikide, näiteks Saksamaa, Kanada, Austraalia või Ühendkuningriigi aastaseid emissioone.
Põllumajandus- ja kaubanduspoliitikauuringute instituudi IATP ja valitsusvälise organisatsiooni Grain avaldatud aruanne tõstab esile liha- ja piimatööstuse mõjusid kliimale.

„Erinevalt energiasektori samaväärsetest gigantidest on liha- ja piimakontsernid seni pääsenud üldsuse teravdatud huvist nende kliimamuutust soodustavate mõjude vastu.
Sellise olukorra kujunemisele on kaasa aidanud ettevõtete kasvuhoonegaasi-jalajälgede suuruse hindamiseks vajalike avalike andmete nappus,“ osutatakse uuringus.
35 maailma suuremast veisekasvatus-, seakasvatus-, linnukasvatus- ja piimatööstusettevõttest, kes oma kasvuhoonegaasi-emissioonide kohta andmeid avaldavad, on ainult neli — Jaapani ettevõte NH Foods, Šveitsi kontsern Nestlé, Hollandi firma FrieslandCampina ja Danone Prantsusmaalt — avalikuks teinud täielikud ja usaldusväärsed emissioonihinnangud.

Suurem osa liha ja piima tootmisega seonduvatest emissioonidest pärinevad juhtivatest liha- ja piimakaupade ekspordiga tegelevatest piirkondadest: Ameerika Ühendriikidest ja Kanadast, Euroopa Liidust, Brasiiliast ja Argentiinast ning Austraaliast ja Uus-Meremaalt.
Nendes regioonides tekitatakse 43% kogu maailma liha- ja piimatootmisega seonduvatest kasvuhoonegaasi-emissioonidest, ehkki neis elab vaid 15% maailma elanikkonnast.
Kui energia-, transpordi- jt sektoritel õnnestub vähendada emissoone Pariisi leppes sätestatud eesmärkide kohaselt, samal ajal kui liha ja piima tootmise mahud kasvavad, paisub loomakasvatussektori osakaal 13 gigatonni suuruses aastases kasvuhoonegaasi-emissioonide eelarves ajapikku üha suuremaks ja suuremaks.